آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت فعال

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت فعال

1398-02-31

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر آراسته و مناسب و حقوق مکفی

استخدام تعدادی منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر آراسته و مناسب و حقوق مکفی

تهران اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی