آگهی استخدام کارشناس پشتیبانی فنی هاستینگ در هلدینگ گرین وب

استخدام کارشناس پشتیبانی فنی هاستینگ در هلدینگ گرین وب

1397-08-05

استخدام کارشناس پشتیبانی فنی هاستینگ در هلدینگ گرین و تسلط بر مدیریت سرور اختصاصی و پنل های دایرکت ادمین و سی پنل و روحیه کار تیمی با حقوق منظم و مزایا

استخدام کارشناس پشتیبانی فنی هاستینگ در هلدینگ گرین و تسلط بر مدیریت سرور اختصاصی و پنل های دایرکت ادمین و سی پنل و روحیه کار تیمی با حقوق منظم و مزایا

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی