آگهی استخدام منشی خانم در نمایندگی شرکت UKRAINE

استخدام منشی خانم در نمایندگی شرکت UKRAINE

1398-02-31

استخدام منشی خانم در نمایندگی شرکت (UKRAINE ) با ظاهر آراسته و امروزی در محدوده ونک

استخدام منشی خانم در نمایندگی شرکت (UKRAINE ) با ظاهر آراسته و امروزی در محدوده ونک

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی