آگهی استخدام منشی خانم در مجموعه تعمیرات موبایل

استخدام منشی خانم در مجموعه تعمیرات موبایل

1398-02-31

استخدام منشی خانم در مجموعه تعمیرات موبایل به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در مجموعه تعمیرات موبایل به صورت تمام وقت و حقوق 1/500 م

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی