آگهی استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت تبلیغاتی

استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت تبلیغاتی

1398-02-31

استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت تبلیغاتی انظباط و تعهد کاری به صورت تمام وقت

استخدام منشی مدیر عامل در یک شرکت تبلیغاتی انظباط و تعهد کاری به صورت تمام وقت

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی