آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی وابسته به مخابرات

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی وابسته به مخابرات

1398-02-31

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی وابسته به مخابرات با ظاهر مناسب و اداری در محدوده شهریار

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی وابسته به مخابرات با ظاهر مناسب و اداری در محدوده شهریار

شهریار

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی