آگهی استخدام کارمند فروش جهت امور دفتری تعمیرگاه معتبر

استخدام کارمند فروش جهت امور دفتری تعمیرگاه معتبر

1398-02-31

استخدام کارمند فروش با روابط عمومی قوی جهت امور دفتری تعمیرگاه معتبر ماشین های لوکس وشیک با کسب درامد عالی .

استخدام کارمند فروش با روابط عمومی قوی جهت امور دفتری تعمیرگاه معتبر ماشین های لوکس وشیک با کسب درامد عالی .

تهران پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی