آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه معتبر

استخدام فروشنده جهت فروشگاه معتبر

1398-02-31

استخدام فروشنده فعال و باانگیزه جهت فعالیت در فروشگاه معتبربرای اخذ توضیحات تکمیلی سریعا با ما تماس برقرار نمایید.

استخدام فروشنده فعال و باانگیزه جهت فعالیت در فروشگاه معتبربرای اخذ توضیحات تکمیلی سریعا با ما تماس برقرار نمایید.

تهران اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی