آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر

استخدام منشی در شرکت معتبر

1398-02-31

استخدام منشی در شرکت معتبر برای افراد آشنا به امور رایانه ای

استخدام منشی در شرکت معتبر برای افراد آشنا به امور رایانه ای

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی