آگهی استخدام خانم نظافتچی جهت امور منزل

استخدام خانم نظافتچی جهت امور منزل

1397-08-05

استخدام خانم جهت امور منزل خانم ترجیحا مجرد برای نظافت هفتگی منزل نیاز است حقوق توافقی

استخدام خانم جهت امور منزل خانم ترجیحا مجرد برای نظافت هفتگی منزل نیاز است حقوق توافقی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی