آگهی استخدام راننده با ماشین سایپا مسقف

استخدام راننده با ماشین سایپا مسقف

1398-02-31

استخدام یک نفر راننده با سایپا مسقف جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی آوا با درآمد بالا

استخدام یک نفر راننده با سایپا مسقف جهت کار در شرکت پخش مواد غذایی آوا با درآمد بالا

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی