آگهی استخدام حسابدار خانم در شرکت صنعتی

استخدام حسابدار خانم در شرکت صنعتی

1398-02-30

استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزارمالی جهت همکاری بصورت پاره وقت در شرکت صنعتی

استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزارمالی جهت همکاری بصورت پاره وقت در شرکت صنعتی

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی