آگهی استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

1398-02-30

استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

تهران اقدسیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی