آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت تعمیرات تلویزیون

استخدام منشی خانم در یک شرکت تعمیرات تلویزیون

1398-02-30

استخدام منشی خانم در یک شرکت تعمیرات تلویزیون با ظاهر مناسب و اداری در محدوده صادقیه

استخدام منشی خانم در یک شرکت تعمیرات تلویزیون با ظاهر مناسب و اداری در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی