آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر

1398-02-30

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر با تمام وقت و حقوق وزارت کار

استخدام کارمند خانم در شرکت معتبر با تمام وقت و حقوق وزارت کار

تهران تهران ویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی