آگهی استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر

1398-02-30

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده گیشا

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده گیشا

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی