آگهی استخدام منشى خانم یا آقا در دفتر اداری

استخدام منشى خانم یا آقا در دفتر اداری

1398-02-30

استخدام منشى خانم یا آقا در دفتر اداری با ظاهر مناسب و شیک در محدوده فرمانیه

استخدام منشى خانم یا آقا در دفتر اداری با ظاهر مناسب و شیک در محدوده فرمانیه

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی