آگهی استخدام منشی فروش در شرکت تجهیزات دندانپزشکی

استخدام منشی فروش در شرکت تجهیزات دندانپزشکی

1397-08-05

استخدام منشی فروش در شرکت تجهیزات دندانپزشکی با ساعت کار 9 الی 17 و 5شنبه ها تا 14 با حقوق وزارت کار

استخدام منشی فروش در شرکت تجهیزات دندانپزشکی با ساعت کار 9 الی 17 و 5شنبه ها تا 14 با حقوق وزارت کار

تهران نواب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی