آگهی استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر

استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر

1397-08-05

استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر با تجربه کاری بیش از دوسال در این زمینه اشنا به کلیه اصول حسابداری و کار با نرم افرارهای مربوطه.

استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر با تجربه کاری بیش از دوسال در این زمینه اشنا به کلیه اصول حسابداری و کار با نرم افرارهای مربوطه.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی