آگهی استخدام منشی اپراتور خانم

استخدام منشی اپراتور خانم

1397-08-05

استخدام منشی اپراتور خانم با ساعت کار 9 الی 15 و 15 الی 21 به صورت شیفتی و حقوق 1 م برای هر شیفت

استخدام منشی اپراتور خانم با ساعت کار 9 الی 15 و 15 الی 21 به صورت شیفتی و حقوق 1 م برای هر شیفت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی