آگهی استخدام منشی در شرکت آنان سرکان

استخدام منشی در شرکت آنان سرکان

1398-02-30

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد دارای تجربه و آشنا به امور رایانه ای

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد دارای تجربه و آشنا به امور رایانه ای

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی