آگهی استخدام حسابدار در یک شرکت پیمانکاری عمرانی

استخدام حسابدار در یک شرکت پیمانکاری عمرانی

1397-08-05

استخدام حسابدار در یک شرکت پیمانکاری عمرانی دارای تجربه با کلیه امور حسابداری و پیگیری پرونده های سالهای قبل.

استخدام حسابدار در یک شرکت پیمانکاری عمرانی دارای تجربه با کلیه امور حسابداری و پیگیری پرونده های سالهای قبل.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی