آگهی استخدام کارمند اداری در بنگاه معاملات ملکی

استخدام کارمند اداری در بنگاه معاملات ملکی

1398-02-29

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر برای افراد آشنا به امور رایانه ای

استخدام کارمند اداری در شرکت معتبر برای افراد آشنا به امور رایانه ای

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی