آگهی استخدام منشی در شرکت بازرگانی

استخدام منشی در شرکت بازرگانی

1398-02-29

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد آشنا به امور مربوطه.

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد آشنا به امور مربوطه.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی