آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-02-29

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق 1 م در محدوده سه راه امین حضور پاساژ امام جواد

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر با حقوق 1 م در محدوده سه راه امین حضور پاساژ امام جواد

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی