آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-02-29

استخدام منشی خانم در شرکت اداری پیگیر و انعطاف پذیر در محدوده مرزداران

استخدام منشی خانم در شرکت اداری پیگیر و انعطاف پذیر در محدوده مرزداران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی