آگهی استخدام گروه موسیقی در موسسه فرهنگی

استخدام گروه موسیقی در موسسه فرهنگی

1398-02-29

استخدام بند موسیقی در موسسه فرهنگی فقط برای افراد ماهر.

استخدام بند موسیقی در موسسه فرهنگی فقط برای افراد ماهر.

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی