آگهی استخدام دو نفر کارمند خانم در شرکت ساختمانی

استخدام دو نفر کارمند خانم در شرکت ساختمانی

1398-02-29

استخدام دو نفر کارمند خانم در شرکت ساختمانی به صورت تمام وقت در محدوده پونک

استخدام دو نفر کارمند خانم در شرکت ساختمانی به صورت تمام وقت در محدوده پونک

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی