آگهی استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی

1398-02-29

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی برای تکمیل کادر حرفه ای خود

استخدام رنگ و مش کار در سالن زیبایی برای تکمیل کادر حرفه ای خود

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی