آگهی استخدام مدیر روابط عمومی در شرکت کاوشگران ارتباط پردیس

استخدام مدیر روابط عمومی در شرکت کاوشگران ارتباط پردیس

1397-08-03

استخدام مدیر روابط عمومی در شرکت کاوشگران ارتباط پردیس.دارای روحیه کار تیمی و روابط عمومی بالا با حقوق و مزایا

استخدام مدیر روابط عمومی در شرکت کاوشگران ارتباط پردیس.دارای روحیه کار تیمی و روابط عمومی بالا با حقوق و مزایا

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی