آگهی استخدام مدیر فروش در شرکت تبلیغاتی

استخدام مدیر فروش در شرکت تبلیغاتی

1398-02-28

استخدام مدیر فروش در موسسه معتبر برای افراد دارای سابقه در این زمینه

استخدام مدیر فروش در موسسه معتبر برای افراد دارای سابقه در این زمینه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی