آگهی استخدام کارمند فروش در آژانس مسافرتی

استخدام کارمند فروش در آژانس مسافرتی

1398-02-28

استخدام کارمند فروش در شرکت مجاز .افراد بدون تجربه هم قبول می کنیم

استخدام کارمند فروش در شرکت مجاز .افراد بدون تجربه هم قبول می کنیم

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی