آگهی استخدام منشی در مرکز کامپیوتری

استخدام منشی در مرکز کامپیوتری

1398-02-28

استخدام منشی در شرکت معتبر برای افراد آشنا به امور رایانه ای

استخدام منشی در شرکت معتبر برای افراد آشنا به امور رایانه ای

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی