آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر

استخدام منشی در شرکت معتبر

1398-02-28

استخدام منشی در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و اداری در محدوده هاشمیه

استخدام منشی در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و اداری در محدوده هاشمیه

مشهد هاشمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی