آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت تجهیزاتی

استخدام کارشناس فروش در شرکت تجهیزاتی

1397-08-03

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت در زمینه تجهیزات ازمایشگاهی با 2 سال سابقه کار مرتبط

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت در زمینه تجهیزات ازمایشگاهی با 2 سال سابقه کار مرتبط

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی