آگهی استخدام تعدادی کارمند خانم و آقا در دفتر بیمه

استخدام تعدادی کارمند خانم و آقا در دفتر بیمه

1398-02-28

استخدام تعدادی کارمند خانم و آقا در دفتر بیمه به صورت شیفتی در محدوده صدرا فاز یک

استخدام تعدادی کارمند خانم و آقا در دفتر بیمه به صورت شیفتی در محدوده صدرا فاز یک

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی