آگهی استخدام منشی خانم در باشگاه شطرنج

استخدام منشی خانم در باشگاه شطرنج

1398-02-28

استخدام منشی خانم در باشگاه شطرنج به صورت شیفتی با حقوق توافقی

استخدام منشی خانم در باشگاه شطرنج به صورت شیفتی با حقوق توافقی

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی