آگهی استخدام کارشناس فروش تلفنی در شرکت کامپیوتری فن آوران

استخدام کارشناس فروش تلفنی در شرکت کامپیوتری فن آوران

1397-08-03

استخدام کارشناس فروش تلفنی در شرکت کامپیوتری فن آوران دارای سابقه کار در حوزه ماشین های اداری و سینمایی با حقوق ثابت و پورسانت

استخدام کارشناس فروش تلفنی در شرکت کامپیوتری فن آوران دارای سابقه کار در حوزه ماشین های اداری و سینمایی با حقوق ثابت و پورسانت

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی