آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه دانش یار

استخدام منشی خانم در آموزشگاه دانش یار

1398-02-28

استخدام منشی خانم در آموزشگاه دانش یار با ساعت کار 10 الی 18 و حقوق 500.000 تومان

استخدام منشی خانم در آموزشگاه دانش یار با ساعت کار 10 الی 18 و حقوق 500.000 تومان

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی