آگهی استخدام گوینده در شرکت گردشگری

استخدام گوینده در شرکت گردشگری

1398-02-28

استخدام گوینده در موسسه معتبر برای افراد خوش بیان و آشنا به کار. شرایط عالی

استخدام گوینده در موسسه معتبر برای افراد خوش بیان و آشنا به کار. شرایط عالی

مشهد احمد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی