آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-28

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و امروزی با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و امروزی با حقوق مکفی

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی