آگهی استخدام تعدادی کارمند در شرکت معتبر

استخدام تعدادی کارمند در شرکت معتبر

1398-02-28

استخدام تعدادی کارمند در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و اداری در محدوده فولادشهر

استخدام تعدادی کارمند در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و اداری در محدوده فولادشهر

اصفهان فولاد شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی