آگهی استخدام کارمند در شرکت فناوری اطلاعات آی دیزاینر

استخدام کارمند در شرکت فناوری اطلاعات آی دیزاینر

1398-02-28

استخدام کارمند در شرکت فناوری اطلاعات آی دیزاینر به صورت تمام وقت با حقوق 2/500 م

استخدام کارمند در شرکت فناوری اطلاعات آی دیزاینر به صورت تمام وقت با حقوق 2/500 م

اصفهان شیخ بهایی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی