آگهی استخدام دو نفر منشی خانم در دفتر فروش

استخدام دو نفر منشی خانم در دفتر فروش

1398-02-28

استخدام دو نفر منشی خانم در دفتر فروش با ساعت کار 9 الی 19 و حقوق تا 1 م

استخدام دو نفر منشی خانم در دفتر فروش با ساعت کار 9 الی 19 و حقوق تا 1 م

اصفهان ابن سینا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی