آگهی استخدام منشی در شرکت فنی مهندسی

استخدام منشی در شرکت فنی مهندسی

1398-02-28

استخدام منشی در شرکت فنی مهندسی به صورت نیمه وقت با حقوق 600.000 تومان

استخدام منشی در شرکت فنی مهندسی به صورت نیمه وقت با حقوق 600.000 تومان

اصفهان میر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی