آگهی استخدام فروشنده جهت فروشگاه مانتو و پوشاک زنانه

استخدام فروشنده جهت فروشگاه مانتو و پوشاک زنانه

1398-02-28

استخدام فروشنده فعالو پر انرژی با روابط عمومی بالا جهت کاردر فروشگاه مانتو و پوشاک زنانه معتبر با حقوق و مزایای مکفی.

استخدام فروشنده فعالو پر انرژی با روابط عمومی بالا جهت کاردر فروشگاه مانتو و پوشاک زنانه معتبر با حقوق و مزایای مکفی.

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی