آگهی استخدام فروشنده جهت کار در نمایندگی نوکیا

استخدام فروشنده جهت کار در نمایندگی نوکیا

1398-02-28

استخدام فروشنده ماهر جهت کار در نمایندگی نوکیا در پاساژ علاعلدین با مزایای عالی و محیطی لوکس .

استخدام فروشنده ماهر جهت کار در نمایندگی نوکیا در پاساژ علاعلدین با مزایای عالی و محیطی لوکس .

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی