آگهی استخدام بازاریاب جهت شرکت تولیدی سنگ و هنر

استخدام بازاریاب جهت شرکت تولیدی سنگ و هنر

1398-02-28

استخدام بازاریاب با روابط عمومی عالی در شرکت تولیدی سنگ و هنر جهت فروش محصولات تولیدی خود اعم از تزیینات سنگی ساختمانی و ظروف سنگی .

استخدام بازاریاب با روابط عمومی عالی در شرکت تولیدی سنگ و هنر جهت فروش محصولات تولیدی خود اعم از تزیینات سنگی ساختمانی و ظروف سنگی .

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی