آگهی استخدام فروشنده جهت فروش شال و روسرى

استخدام فروشنده جهت فروش شال و روسرى

1398-02-28

استخدام فروشنده حرفه ای و با روابط عمومی قوی جهت فروش شال و روسرى واقع در بازار بزرگ رضا.

استخدام فروشنده حرفه ای و با روابط عمومی قوی جهت فروش شال و روسرى واقع در بازار بزرگ رضا.

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی