آگهی استخدام فروشنده جهت کار در پارچه فروشی معتبر

استخدام فروشنده جهت کار در پارچه فروشی معتبر

1398-02-28

استخدام فروشنده مسئولیت پذیر و متعهد جهت کار در پارچه فروشی معتبر برای دریافت و اطلاع از نحوه فعالیت با شماره مذکور تماس بگیرید.

استخدام فروشنده مسئولیت پذیر و متعهد جهت کار در پارچه فروشی معتبر برای دریافت و اطلاع از نحوه فعالیت با شماره مذکور تماس بگیرید.

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی